Back

پیش نمایش پنل دانشجویان و اساتید

برخی از حساب های نسخه ی نمایشی وجود دارد که شما می توانید با سیستم مدیریت یادگیری خود یک آزمون انجام دهید.

دسترسی دانشجو: > هر کاربر در سیستم یادگیرنده است، به این معنی است که همه می توانند در هر دوره ثبت نام کنند.

نام کاربری: learner
گذرواژه: learner
دسترسی استاد: این کاربران می توانند دوره ای با درس و امتحانات با پشتیبانی از ویرایشگر پیشرفته عالی ایجاد کنند، آن را امتحان کنید.

نام کلربری: instructor
گذرواژه: instructor